Khóa 72

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 5967
Số lượt tải: 1001

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9167
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6949
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7090
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7289
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13845
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7238
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7877
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4802
727
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
5787
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6499
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6454
1025