Khóa 72

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 9168
Số lượt tải: 879

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6950
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7091
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7292
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13846
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7239
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7878
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4804
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5969
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
5788
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6500
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6455
1025