Ca khúc mừng Phật đản

Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 8837
Số lượt tải: 1384

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26256
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15682
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14399
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9857
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10119
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11225
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16230
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11306
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13626
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10422
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11849
1938
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26605
2030