Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 9702
Số lượt tải: 898

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9862
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9433
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10821
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11975
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7396
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6555
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7749
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10975
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16154
743