Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 9587
Số lượt tải: 898

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9753
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9314
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10717
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11774
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7301
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6368
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7593
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10813
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16054
743