Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 9472
Số lượt tải: 898

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9645
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9178
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10612
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11670
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7192
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6198
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7473
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10694
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15954
743