Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 16064
Số lượt tải: 743

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9762
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9325
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10722
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11786
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7313
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6379
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7606
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10828
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9596
898