Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 16153
Số lượt tải: 743

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9861
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9429
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10819
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11972
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7395
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6550
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7748
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10972
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9700
898