Lễ Sám Hối

Buông tay nỗi buồn
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Số lượt nghe: 848
Số lượt tải: 16

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
144
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
117
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
135
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
111
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
66
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
73
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
287
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
361
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
428
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
389
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
428
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
388
1