Khóa 90

Buông bỏ bỏ buông
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 1539
Số lượt tải: 43

Pháp âm cùng danh mục

Đối mặt với khổ đau
Thượng tọa Thích Thiện Quý
1835
62
Bình an & xung đột
Thích Nữ Tâm Tâm
1568
36
Đối mặt với khổ đau
Thượng tọa Thích Thiện Quý
1466
42
Bình an & xung đột
Thích Nữ Tâm Tâm
1556
16
Buông bỏ bỏ buông
Thích Tâm An
2876
48
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Thích Tâm Chánh
2493
22
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Thích Tâm Chánh
1777
22
Hỷ xả hay xỉ vả
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1809
57
Hỷ xả hay xỉ vả
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1464
69
Tiềm thức niệm Phật
Thích Trí Minh
2176
26
Tiềm thức niệm Phật
Thích Trí Minh
1534
30