Khóa 83

Buồn
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 19463
Số lượt tải: 766

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
8246
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15863
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16565
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14258
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23305
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7045
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7457
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9723
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5466
223