Khóa 83

Buồn
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 8243
Số lượt tải: 260

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19461
766
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15860
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16565
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14257
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23305
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7045
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7457
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9722
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5465
223