Khóa 80

Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 10818
Số lượt tải: 860

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9284
1010
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11812
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12514
838
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9682
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18239
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12566
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11072
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10817
424
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8473
293