Khóa 80

Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 10596
Số lượt tải: 860

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8964
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11577
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12235
838
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9460
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18001
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12355
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10847
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10544
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8235
293