Khóa 80

Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 12405
Số lượt tải: 383

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9028
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11630
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12298
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10634
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9512
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18045
569
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10899
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10601
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8287
293