Khóa 80

Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 12305
Số lượt tải: 383

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8908
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11526
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12187
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10557
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9418
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17946
569
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10801
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10493
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8184
293