Khóa 91

Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Số lượt nghe: 4036
Số lượt tải: 166

Pháp âm cùng danh mục

Những chuyến đi xa
Thích Tâm Chánh
1068
36
Những chuyến đi xa
Thích Tâm Chánh
775
12
Của để dành
Thích Đạo Quang
1447
64
Của để dành
Thích Đạo Quang
897
36
Cốt tủy lời Phật dạy
Thích Tâm Thức
1029
37
Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
Thích Nữ Hương Nhũ
1482
48
Lựa chọn
Thích Tâm Đạo
918
16
Lựa chọn
Thích Tâm Đạo
1415
14
Tôi đã bỏ quên em
Thích Tâm Luân
1607
17
Tôi đã bỏ quên em
Thích Tâm Luân
921
28