Khóa 65

Bốn pháp quán - Phật thất 65
Giảng sư Thích Hạnh Tín
Số lượt nghe: 12002
Số lượt tải: 3007

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11657
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17382
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9486
1383
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11571
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18282
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4204
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4729
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
4042
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4530
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7075
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3983
386