Khóa 65

Bốn pháp quán
Giảng sư Thích Hạnh Tín
Số lượt nghe: 3351
Số lượt tải: 653

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10908
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16654
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8738
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11236
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10770
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17560
2515
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3940
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3222
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3590
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6294
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3222
386