Khóa 92

Bốn pháp không sầu khổ
Giảng sư Thích Nữ Như Lan
Số lượt nghe: 983
Số lượt tải: 13

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
912
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1206
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1585
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1070
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
948
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
902
6
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1003
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1081
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1172
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
929
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
930
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1538
7