Khóa 92

Bốn pháp không sầu khổ
Giảng sư Thích Nữ Như Lan
Số lượt nghe: 1250
Số lượt tải: 13

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1156
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1683
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1863
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1354
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1192
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1158
6
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1274
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1370
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1542
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1176
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1177
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1741
7