Khóa 92

Bốn pháp không sầu khổ
Giảng sư Thích Nữ Như Lan
Số lượt nghe: 1072
Số lượt tải: 9

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
903
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1195
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1574
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1059
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
938
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
894
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
974
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
994
14
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1156
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
922
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
921
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1531
7