Khóa 92

Bốn pháp không sầu khổ
Giảng sư Thích Nữ Như Lan
Số lượt nghe: 1191
Số lượt tải: 9

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1002
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1409
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1697
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1177
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1036
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1008
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1097
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1105
14
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1357
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1038
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1016
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1615
7