Khóa 92

Bốn pháp không sầu khổ
Giảng sư Thích Nữ Như Lan
Số lượt nghe: 1414
Số lượt tải: 9

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1197
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1753
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1908
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1400
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1231
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1204
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1293
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1327
14
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1593
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1213
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1223
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1773
7