Khóa 68

Bốn câu hỏi của Đức Phật
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 6018
Số lượt tải: 1218

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8811
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12169
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12496
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12253
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19223
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3923
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4399
714
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4445
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4820
799