Khóa 68

Bốn câu hỏi của Đức Phật
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 6361
Số lượt tải: 1218

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9172
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12435
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12806
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12550
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19561
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
4219
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4701
714
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4762
732
Sự thật
Thích Minh Thành
5101
799