Khóa 68

Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 12531
Số lượt tải: 1581

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8908
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12196
1545
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12284
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19300
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3955
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4435
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6091
1218
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4480
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4854
799