Tu Một Ngày

Bình Tâm Trước Thị Phi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 1147
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Bình Tâm Trước Thị Phi
Thượng tọa Thích Chân Tính
884
1
Bí mật của những bí mật, sự chở che thầm lặng
Thích Tâm Hạnh
1150
8
Bí mật của những bí mật, sự chở che thầm lặng
Thích Tâm Hạnh
2101
2
Sống một mình
Thích Tâm Tiến
1247
8
Sống một mình
Thích Tâm Tiến
1248
15
Hạnh phúc nội tại
Thích Tâm Đồng
1357
9
Pháp nhãn nội soi
Thích Minh Thành
1385
2
Pháp nhãn nội soi
Thích Minh Thành
1266
2
Cho người niềm vui
Thích Tâm Luân
1417
4
Cho người niềm vui
Thích Tâm Luân
1544
7
Vượt qua nỗi đau mất người thân
Thích Tâm An
26552
746
Vượt qua nỗi đau mất người thân
Thích Tâm An
8338
260