Khóa 68

Biết đón nhận để tu tập
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4760
Số lượt tải: 732

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9171
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12434
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12805
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12548
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19560
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
4218
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4700
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6360
1218
Sự thật
Thích Minh Thành
5100
799