Khóa 68

Biết đón nhận để tu tập
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4444
Số lượt tải: 732

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8811
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12169
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12496
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12253
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19223
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3923
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4399
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6018
1218
Sự thật
Thích Minh Thành
4820
799