Khóa 88

Bẫy đời ai đặt
Giảng sư Thích Tâm Mẫn
Số lượt nghe: 2075
Số lượt tải: 28

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5137
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5317
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10188
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3154
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2610
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6197
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4640
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3830
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1972
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1920
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1888
33