Pháp Thoại Video

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 1069
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1108
35
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
954
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
1024
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
936
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1327
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
923
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1020
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
964
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
955
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1183
7
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
564
0
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1101
1