Pháp Thoại Mp3

Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 676
Số lượt tải: 4

Pháp âm cùng danh mục

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
927
0
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
759
3
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
671
1
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
661
2
Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
642
0
Bài 62: Còn vương bụi trần - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
522
6
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
568
6
Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
638
3
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
725
3
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
628
3
Bài 56: Sữa Pháp Ban Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
364
0
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
702
5