Pháp Thoại Video

Bài 48: Lá Thư Của Nữ Tử Tù - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 211
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
4
1
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
8
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
32
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
11
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
8
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
36
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
42
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
78
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
128
4
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
35
0
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
95
1
Truyện tranh: KHỈ DÍNH BẪY KEO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
58
2