Pháp Thoại Video

Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 836
Số lượt tải: 34

Pháp âm cùng danh mục

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
135
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
118
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
166
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
139
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
157
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
198
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
149
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
178
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
125
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
197
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
227
4
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
88
0