Khóa Tu Nikaya

Bậc Tôn Kính Nhất Đời
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 1216
Số lượt tải: 3

Pháp âm cùng danh mục

Tứ Đại Không Phải Ta, Không Phải Của Ta
Thích Minh Thành
1231
22
Tứ Đại Không Phải Ta, Không Phải Của Ta
Thích Minh Thành
1146
0
Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 2
Thích Minh Thành
1156
1
Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 2
Thích Minh Thành
1076
0
Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 1
Thích Minh Thành
1442
0
Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 1
Thích Minh Thành
1151
1
Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy
Thích Minh Thành
1115
1
Tại Sao Có Tham Sân Si
Thích Minh Thành
1184
2
Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy
Thích Minh Thành
1452
86
Tại Sao Có Tham Sân Si
Thích Minh Thành
1157
1
Khơi Dậy Tình Thương - Phần 2
Thích Minh Thành
1132
1
Quán Chiếu Tứ Thánh Đế
Thích Minh Thành
1032
1