Khóa 82

Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 16493
Số lượt tải: 645

Pháp âm cùng danh mục

Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
19876
991
Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8840
327
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
14795
499
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5269
219
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6837
281