Khóa 82

Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 6723
Số lượt tải: 281

Pháp âm cùng danh mục

Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
19756
991
Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8726
327
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
14681
499
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5142
219
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16381
645