Khóa 82

Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 6800
Số lượt tải: 281

Pháp âm cùng danh mục

Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
19840
991
Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8806
327
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
14755
499
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5231
219
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16455
645