Khóa 83

Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 16722
Số lượt tải: 539

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19617
766
Buồn
Thích Tâm Đại
8495
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
16083
900
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14526
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23471
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7218
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7667
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10014
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5645
223