Con Tập Đến Chùa

Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 8219
Số lượt tải: 1331

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25325
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8429
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4407
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9068
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8199
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5660
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9579
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8898
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11545
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8611
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15675
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12039
2370