Con Tập Đến Chùa

Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 7877
Số lượt tải: 1331

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24829
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8022
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4043
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8620
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7768
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5256
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9184
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8476
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11081
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8167
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15227
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11625
2370