Khóa 94

5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 1153
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1552
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1118
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1040
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1468
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1096
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1328
4
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
5024
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1503
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1072
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1275
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1134
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1478
9