Pháp Thoại Video

Bài 14 - Thương về miền Trung
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài học oai nghi dành cho chú tiểu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyện hủ cốt chùa Kỳ Quang
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 12 - Đại bất hiều
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 10 - Kẻ tu hành giết người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 10 - Kẻ tu hành giết người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 08 - Tại sao đặt tên quán ăn là Buddha Bar?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 07 - Sao người già không có "suất"?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính