Pháp Thoại Video

Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
ĐÓN NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN BẢN FULL | CHÙA HOẰNG PHÁP
HT. Thích Chân Tính
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thọ Tâm Tang
Giảng sư Hòa thượng Thích Trí Đức
Truyện tranh Đồ Tể Mổ Bò| Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp thọ TÂM TANG cùng Tăng Thân Làng Mai
HT. Thích Chân Tính
Bài 56: Sữa Pháp Ban Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
TRUYỆN TRANH "BÀI HỌC EM ĐẾN CHÙA".
HT. Thích Chân Tính
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 52: Lá Thư Của Nữ Tử Tù 3,4,5 | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Sư Phụ thăm chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Tiền Giang, hái mận, ổi, cóc,...
Thích Chân Tính