Pháp Thoại Video

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính