Pháp Thoại Mp3

Bài 12 - Đại bất hiều
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 08 - Tại sao đặt tên quán ăn là Buddha Bar?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 07 - Sao người già không có "suất"?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 05 - Rờ Đầu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 03 - Bẫy Tình
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nương tựa đấng Đại Giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính