Pháp Thoại Mp3

Bài 31: Tiền Mất, Mạng Tiêu Vì Sắc Đẹp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiêm Vaccine Covid-19, Lợi Hay Hại? - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 29: Phong Tỏa Khu Vực Chùa Hoằng Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 28: Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa.
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 27: Ma Quỷ Là Ai?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 26: Lòng Khoan Dung
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính