Pháp Thoại Mp3

Bài 43: 7 nghệ sĩ ra đi vì Covid-19
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 42: Vì sao người hiền lại chết sớm? - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 41: Bốn điều kì diệu thay đổi cuộc đời CS Phi Nhung
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 40: Ca Sĩ Phi Nhung - Ước mơ làm ni cô chưa thành
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 39: Thở bụng - Ngừa bệnh, tăng tuổi thọ
Thích Chân Tính
Bài 38: Cậu bé Ấn Độ tiên tri gì về thế giới?
Thích Chân Tính
Bài 37: Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 36: Thương Em Phải Đi Cách Ly
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 35: Thương Quá Sài Gòn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 34: Hãy Ở Yên Tại Nhà? - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 33: Gian Nan Đường Về Tránh Dịch
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 32: Tình Người Trong Đại Dịch
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính