Pháp Thoại Mp3

Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 52: Lá Thư Của Nữ Tử Tù 3,4,5 | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Nữ ca sĩ không biết hổ thẹn | TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nằm mơ thấy quỷ đến bắt đi là điềm gì ? | TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 49: Chư Tăng chùa Hoằng Pháp nhiễm Covid - 19 | TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 48: Lá Thư Của Nữ Tử Tù - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 47: Vì Sao Vào Chùa Lễ Tổ Trước? - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thương cha mẹ già bị con giết chết - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 45: HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN Viên Tịch | TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 44: Thiếu nợ người, đem tiền cúng chùa có hết nợ không? - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính