Pháp Thoại Mp3

Yêu nên tốt...
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khéo biết tâm mình
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm tình với bạn trẻ - KTMH 2014
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hồi đầu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vững tiến
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Gió thổi trúc lay
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chủ nhân của nghiệp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Học và tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiếng chuông cảnh giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm chốn tu thân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính