Lễ Sám Hối

Buông tay nỗi buồn
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Buông tay nỗi buồn
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Gia tài của Phật
Giảng sư Thích Tâm Độ
Gia tài của Phật
Giảng sư Thích Tâm Độ
Khen chê muôn thuở cuộc đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Lòng ích kỷ
Giảng sư Thích Tâm Đại
Lòng ích kỷ
Giảng sư Thích Tâm Đại
Phát tâm Từ bi
Giảng sư Thích Tâm Đại
Khuyên người bỏ rượu bia
Giảng sư Thích Tâm Đại
Tất niên nhắc nhở
Giảng sư Thích Minh Thành
Thiện và Ác
Giảng sư Thích Tâm Nguyên
Chữ Nhẫn Trong Đường Tu
Giảng sư Thích Tâm Điền