Khóa Tu Mùa Hè 2011

Đi Tìm Thần Tượng - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Biết Thương Mình - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Giảng sư Thích Chánh Định
Vượt Qua Chính Mình- Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Nguyễn Thành Nhân
Xin Lỗi Chính Mình - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Vượt qua chính mình
Nguyễn Thành Nhân
Xin lỗi chính mình
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Biết thương mình
Giảng sư Thích Chánh Định
Đi tìm thần tượng
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Chuyện nhỏ quanh ta
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện