Khóa 34 đến 42

Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Giảng sư Thích Minh Thành
Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học - Phật thất kỳ 39
Giảng sư Thích Lệ Thọ
Những điểm trọng yếu của kinh A-Di-Đà - Phật thất kỳ 37
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Niệm Phật đi về đâu - Phật thất kỳ 40
Giảng sư Thượng tọa Thích Huệ Thông
Trái tim của Phật - Phật thất kỳ 40
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Khuyến tu
Giảng sư Thích Thiện Ý
Làm chủ bản thân
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Lẽ thật cuộc đời
Giảng sư Thích Minh Thành
Nấc thang cuộc đời
Giảng sư Thích Giác Hạnh
Nhầm lẫn
Giảng sư Thích An Long
Những điều người tu tịnh độ cần biết
Giảng sư Thích Giác Đăng
Tiếng chuông thức tỉnh
Giảng sư Thích Thiện Thuận