Where do We Return Later?

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
Mùa hè tu học
Đông Quân
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
Những người thầm lăng
Thùy Dương
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu