Phụng Sự...

Phụng Sự...
Listen: 259
  • Bản tin: Lễ Hằng Thuận ngày 09/11/2023 tại chùa Hoằng Pháp
  • Lễ Hằng Thuận | 11.11.2023
  • Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
  • Lễ Quy y Tam bảo – lần 3/2023
  • Lễ sám hối 29/09 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Bản tin: Lễ Hằng Thuận ngày 09/11/2023 tại chùa Hoằng Pháp
50
Lễ Hằng Thuận | 11.11.2023
37
Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
41
Lễ Quy y Tam bảo – lần 3/2023
73
Lễ sám hối 29/09 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
37
Công ty Thanh Lọc Thân Tâm: Khóa Thiền Minh Sát Tuệ
77
ĐÊM TRI ÂN với chủ đề "HOA ĐĂNG DÂNG THẦY"
67
Lạy Mẹ Quan Âm - Diệu Đan | Lễ Sám Hối Ngũ Bát Danh tại chùa Hoằng Pháp
77
Lễ Hằng Thuận | 29/10/2023
89
Lễ sám hối 14/09 Quý Mão
52
Bản tin: Lễ Hằng Thuận Ngày 22/10/2023
81
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần 9
66