Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp

Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp
Listen: 77
  • Ngày Tu Niệm Phật Một Ngày & Khóa Tu Thanh Thiếu Niên | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
  • Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
  • Chương trình văn nghệ Trung Thu Cho Em

Videos Other

Ngày Tu Niệm Phật Một Ngày & Khóa Tu Thanh Thiếu Niên | Chùa Hoằng Pháp
5
Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
15
Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
15
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
33
Chương trình văn nghệ Trung Thu Cho Em
36
Chương trình từ thiện Trung Thu Cho Em tại Đắk Nông
34
Chùa Đăng Pháp: Khóa tu Một ngày An lạc
44
Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn – Quảng Ngãi
44
Lễ Hằng Thuận Ngày 09/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp
45
Tổng Hợp Khóa Tu Phật Thất Đặc Biệt Lần 97 | Chùa Hoằng Pháp
56
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 35
55
Lễ Hằng Thuận Ngày 02/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp
57