Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp

Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Listen: 54
  • Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
  • Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
  • Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
  • Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt

Videos Other

Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
218
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
57
Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
58
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
65
Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội
65
Ngày thứ 3, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hoà Phúc
61
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết
83
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 2 Tết
102
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 3 Tết
94
Lần đầu tiên chùa Hoằng Pháp bắn pháo hoa đón giao thừa
94
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 39 | Chùa Hoằng Pháp
81
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MÔ HÌNH TẾT NĂM QUÝ MÃO | PHẦN 2 |
125