Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021

Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
Listen: 46
  • Bản Tin Phật Sự Số 48
  • Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
  • Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
  • Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
  • Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Bản Tin Phật Sự Số 48
19
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
23
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
20
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
22
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
29
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
38
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
48
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
42
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
47
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
52
Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp | 22.03.2021
47
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021
51