Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
Listen: 185
  • Bản tin kết khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
  • Lễ Hằng Thuận | 16.09.2023
  • Lễ sám hối 30/07 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
  • BTS GHPGVN huyện Hóc Môn tổ chức lễ Tự tứ
  • Đêm văn nghệ Uống nước nhớ nguồn mừng đại lễ Vu Lan

Videos Other

Bản tin kết khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
17
Lễ Hằng Thuận | 16.09.2023
19
Lễ sám hối 30/07 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
16
BTS GHPGVN huyện Hóc Môn tổ chức lễ Tự tứ
45
Đêm văn nghệ Uống nước nhớ nguồn mừng đại lễ Vu Lan
38
Lễ Vu Lan báo hiếu nhóm Hiểu và Thương
43
Chùa Bảo Quang – Đồng Nai: Đại lễ Vu Lan báo hiếu
49
Lễ sám hối 14/07 Quý Mão
45
Hoa Từ Bi - Múa Đồng Diễn KTMH 2023
61
Bản tin Phật sự số 65 | Chùa Hoằng Pháp
70
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 76
65
Bàn giao nhà tình thương và Cúng dường các trường hạ tại Hậu Giang, Hóc Môn - TPHCM
58