Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73

Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
Listen: 223
  • Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
  • Bản tin Phật sự số 70
  • Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
  • Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
  • Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6

Videos Other

Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
15
Bản tin Phật sự số 70
18
Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
16
Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
16
Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6
16
Du xuân "MÙNG 2 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
17
Du xuân "MÙNG 3 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
18
Hàng ngàn Phât tử trở về chùa Hoằng Pháp tham dự đêm giao thừa chào đón Xuân Giáp Thìn
15
Khóa tu “Sinh viên hướng về Phật pháp” được diễn ra vào 07/01/2024.
16
Lễ Hằng Thuận 05/01/2023
16
Lễ Hằng Thuận Ngày 06/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
15
Lễ Hằng Thuận Ngày 21/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
16