Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73

Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
Listen: 73
  • Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
  • Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
  • Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
  • Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
  • Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội

Videos Other

Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
8
Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
8
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
9
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
9
Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội
17
Ngày thứ 3, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hoà Phúc
19
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết
44
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 2 Tết
50
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 3 Tết
38
Lần đầu tiên chùa Hoằng Pháp bắn pháo hoa đón giao thừa
50
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 39 | Chùa Hoằng Pháp
49
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MÔ HÌNH TẾT NĂM QUÝ MÃO | PHẦN 2 |
64