Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
Listen: 67
  • Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | 2021
  • Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ấp Tân Thới 3 tại chùa Hoằng Pháp
  • Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
  • Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
  • Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96

Videos Other

Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | 2021
2
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ấp Tân Thới 3 tại chùa Hoằng Pháp
1
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
49
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
70
Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
91
TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
92
KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
105
Bản Tin Phật Sự Số 48
74
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
68
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
66
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
63
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
88